Integritetspolicy

Teknikänglarna AB har en strikt policy för hantering av kundens information. All information du lämnar på denna sajt eller till någon medarbetare hos Teknikänglarna AB är konfidentiell. Teknikänglarna AB kommer inte att lämna ut eller sprida kundinformation till tredje part utan skriftlig medgivan från kunden.
Alla person- och företagsuppgifter som du lämnar på Teknikänglarna ABs hemsida kommer endast att användas av Teknikänglarna AB. Inga uppgifter säljs, hyrs eller lånas ut till annat ändamål. Uppgifterna kommer inte att användas på något sätt som du inte ha lämnat medgivande till.

Besöksstatistik / Cookies
Den här webbsidan använder cookies för att kontinuerligt kunna följa upp besöksstatistik på vår webb och även statistik över var besökarna kommer från. Våra statistikloggar är inte personligt identifierbara. Eventuella ”cookies” och IP-adresser sparas av Teknikänglarna AB endast för att underlätta navigering och inloggning samt att få allmän statistik över trafiken på vår hemsida. Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare, delar av webbplatsens funktioner går då inte att nyttja men den är fortfarande fullt användbar.

Läs mer om ”Lagen om cookies” på Post & Telestyrelsens webbsida (länk)